Cờ Tướng, Cờ Úp Online Kỳ Vương - Tặng 100k Tân Thủ